Tillstånd

Tillstånd från Transportstyrelsen

Stockholm Flygfoto är certifierade av transportstyrelsen och har tillstånd för obemannade luftfartyg kategori 1A och 1B. För 1A gäller: Luftfartygets maximala startvikt ska vara mindre eller lika med 1,5 kg. Luftfartyget utvecklar en maximal kinetisk energi på högst 150 J. Luftfartyget flygs enbart inom synhåll för piloten. För 1B gäller: Luftfartygets maximala startvikt ska vara mer än 1,5 kg men mindre eller lika med 7 kg. Luftfartyget utvecklar en maximal kinetisk energi på högst 1000 J. Luftfartyget flygs enbart inom synhåll för piloten.

Försvarsmakten

Vi följer försvarsmaktens regler för spridning av flygfoto och film. För spridning av flygbilder, och liknande registreringar, från luftfartyg över svenskt territorium krävs tillstånd från Försvarsmakten, enligt 6 § lagen (1993:1742) om skydd för landskapsinformation. Stockholm Flygfoto innehar självgranskningsrätt, vilket innebär att vi snabbt kan leverera material till kund för publicering.

Försäkring

Stockholm Flygfoto är försäkrade av Inter-Hannover, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 785/2004 av den 21 april 2004 om försäkring för lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer.